سرگرمی خنده عکس خبر پرشین مکس

تست هوش معامله اسب ها

asb

تست هوش معامله اسب ها که در این سایت سرگرمی می بینید یکی از جالب ترین تست هوش های این سایت می باشد و می توانید آن را جواب دهید بدون نگاه کردن به جوابی که در پایین سوال نوشته شده تا بتوانید هوش خود بسنجید.

تست هوش چوپان و پل

chopan

تست هوش چوپان و پل که از جالب ترین تست های هوش دنیا می باشد که با جواب صحیح دادن به این تست هوش می توانید هوش خود را بسنجید.

تست هوش تقسیم ساعت

saat

تست هوش تقسیم ساعت که یکی از دشوارترین معما ها می باشد که با حل این تست هوش می توانید هوش خود را بسنجید و نیز اط ان لذت ببرید و به دانش های خود بیافزایید. تست هوش: چگونه می توان دو خط مستقیم روی صفحه این ساعت کشید که […]

تست هوش میدان جنگ

jang

تست هوش میدان جنگ که شما باید در کمترین زمان این تست هوش بسیار جالب را حل کنید تا بتوانید ساعت ها سرگرم شوید.

دشوارترین تست هوش

test hosh1

این تست هوش یکی از دشوارترین تست هوش های دنیا می باشد که شما باید با دقت بالا این تست را حل کنید تا از آن لذت ببرید.

تست هوش تعادل ابزارها

abzar

این تست هوش یکی از مشکل ترین تست هوش های این سایت سرگرمی می باشد که با حل این تست هوش می توانید هوش خود را بسنجید. در تصویر زیر دقت کنید کدام ابزار را در ترازوی پایینی اضافه کنیم تا تعادل برقرار شود؟

تست هوش ۹ دایره و خط ممتد

test

تست هوش بسیار دشوار که جواب این تست هوش در کمی پایین تر می باشد با کمی فکر آن حل کنید تا جذابیت بیشتری داشته باشد. چگونه میتوان بدون برداشتن قلم ۹ دایره زیر را با ۴ چهار خط مستقیم به هم متصل کرد؟

تست هوش مهمانی

mehmani

تست هوش مهمانی که با حل این تست هوش می توانید مقدار هوش خود را بسنجید.

تست هوش شماره یک

test hosh

تست هوشی برای شما انتخاب کردیم که با حل این تست هوش بسیار سخت می توانید هوش خود را بسنجید.

نکته عکس شماره ۲

nokte1

شما باید در ۱۰ ثانیه نکته ای که دارد را پیدا کنید تا هوش خود را بسنجید.

Page 1 of 512345